Strona główna » Wentylacja

Montaż systemów wentylacyjnych

Głównym celem wentylacji jest zapewnienie komfortu i zdrowia osobom przebywających w pomieszczeniach poprzez prawidłową cyrkulację powietrza.

Powietrze, które wypełnia wnętrza domów, mieszkań, biur ulega zużyciu, jest zawilgocone, zawiera dużo dwutlenku węgla, wiele szkodliwych i trujących składników (pochodzących z parowania farb i lakierów, wykładzin, dywanów czy powierzchni z tworzyw sztucznych). Dlatego też zużyte powietrze powinno być wymieniane na świeże. Uzyskać to można dzięki stosowaniu wentylacji.

Wentylacja jest procesem, który ma za zadanie wymianę zużytego powietrza na powietrze świeże. Jest on możliwy dzięki siłom napędowym.

W wentylacji naturalnej siły pochodzą od różnicy między powietrzem zimnym i ciepłym. Ciepłe powietrze opuszcza pomieszczenie kratkami i kanałami wentylacyjnymi, a zimne napływa przez wszelkie nieszczelności.

W wentylacji mechanicznej , przepływ powietrza sterowany jest przez urządzenie elektryczne – wentylator. Taka wentylacja nie jest zależna od sił atmosferycznych.

Można wyróżnić następujące układy wentylacji mechanicznej:

Dlaczego wentylacja a nie otwarte okno?

Okno, nawet najmniejsze i uchylone na małą szparkę, może dać 10 razy większy przepływ powietrza od tego, który jest wymagany. Prowadzi to do utraty dużej ilości ciepła, a co za tym idzie pieniędzy, nie wspominając już o przeciągach, zanieczyszczeniach czy hałasie. Czerpanie świeżego powietrza w systemach nadmuchowych pozwala natomiast na ustalenie przepływu powietrza na poziomie, który jest optymalny dla danego użytkownika.

Wentylacja w bezpośredni sposób wpływa na jakość i wydajność pracy oraz samopoczucie osób przebywających w danych pomieszczeniu. Zła wentylacja jest najczęstszą przyczyną bólów głowy, zmęczenia, chorób układu oddechowego, alergii czy podrażnienia błon śluzowych, wpływa także na niszczenie ścian budynków.

Założenie odpowiedniej wentylacji pozwoli na uniknięcie tych sytuacji – poprawi jakość życia i pracy.

Partnerzy