Strona główna » Klimatyzacja precyzyjna » Szafy klimatyzacji precyzyjnej z bezpośrednim odparowaniem

Klimatyzacja dla pomieszczeń technologicznych

Urządzenia wyposażone z sprężarki inwerterowe, które mogą podążać za obciążeniem cieplnym z niezwykłą precyzją. Dedykowane pomieszczeniom technologicznym o wysokiej gęstości cieplnej, dla których wymagane jest precyzyjne sterowanie parametrami higrometrycznymi i zachowanie ciągłej pracy. Wymienniki pokryte powłoką hydrofilową w połączeniu z odpowiednią prędkością przepływu powietrza, ułatwiają gromadzenie się kondensatu podczas procesu osuszania dzięki czemu unika się wyrzucania kropel poza urządzenie wraz z przepływającym powietrzem.

System Dual-Cooling

Możliwe są układy w wersji „Dual Cooling” wyposażone w wymiennik freonowy oraz dodatkowy odbierający schłodzoną wodę, na przykład za pomocą agregatu chłodniczego. Gwarantują systemowi maksymalną redundancję, ponieważ wydajność chłodnicza może zostać dostarczona nawet w przypadku nieprawidłowego działania głównego obwodu chłodniczego.

System Free-Cooling

Możliwe są również układy w wersji „Free Cooling”, gdzie do uzyskania wymaganej wydajności chłodzenia wykorzystany zostaje dry-cooler w okresie gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest niższa niż powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wymiennik może zapewnić część lub nawet 100% żądanej wydajności chłodniczej. Praca sprężarki zostaje obniżona, a w sprzyjających warunkach swobodnego chłodzenia, sprężarka może zostać wyłączona, co ma znaczący wspływ na efektywność energetyczną układu.