Strona główna » Klimatyzacja precyzyjna » Szafy klimatyzacji precyzyjnej chłodzenie wodą

Szafy klimatyzacji precyzyjnej chłodzenie wodą

W agregatach wody lodowej z free-coolingiem rozróżniane są dwa podstawowe rozwiązania (dwie filozofie) – bezpośrednie chłodzenie glikolu powietrzem zewnętrznym w dodatkowym wymienniku lub wykorzystanie potencjału chłodzącego ciekłego czynnika wprowadzanego w ruch przez pompę zastępującą sprężarkę. W przypadku pierwszego rozwiązania, w samym wymienniku free-coolingu musi płynąć ciecz niezamarzająca, na przykład wodny roztwór glikolu o stężeniu odpowiednim do temperatur występujących w danej lokalizacji. Stosowanie czystej wody powoduje zagrożenie zamrożeniem jej wewnątrz rurek wymiennika i ich trwałym uszkodzeniem przez rozsadzenie. Nie jest jednak przeszkodą samo wprowadzanie czystej wody do agregatu free-coolingowego – po doposażeniu go w dodatkowy wymiennik możliwe jest korzystanie z pełnej funkcjonalności systemów glikolowych, dzięki odizolowaniu bezpośredniego wpływu zimnego powietrza na czystą wodę.