Główne cechy klimatyzacji precyzyjnej

Szafy klimatyzacji precyzyjnej dzięki kompaktowej budowie mogą być dedykowane do instalacji, w których wymagane jest, żeby system chłodniczy zajmował jak najmniejszą powierzchnię. W zależności od wydajności mogą występować szafy jedno, dwu lub trzydrzwiowe. Dzięki zawartym w szafie rozwiązaniom technicznym są w stanie utrzymać na stałym poziomie parametr temperatury i wilgotności w pomieszczeniach przez nie obsługiwanych. Realizują to dzięki kompleksowej obróbce powietrza:

Chłodzeniu

Ogrzewaniu

Nawilżaniu

Osuszaniu

Dostarczaniu świeżego powietrza

Filtrowaniu

Szafy możemy podzielić na dwie główne kategorie ze względu na dystrybucję powietrza (z nawiewem pod podłogę techniczną, z nawiewem do góry lub frontowym) oraz w zależności od sposobu schładzania (układy wody lodowej lub z bezpośrednim odparowaniem).