Strona główna » Klimatyzacja precyzyjna

Standardowe właściwości

Szafy klimatyzacji precyzyjnej są urządzeniami wykorzystywanymi szczególnie do instalacji w pomieszczeniach komputerowych serwerowni czy centrów danych, a także miejsc typu archiwa, biblioteki czy muzea. W związku z tym, że wysoce zaawansowane technologiczne urządzenia generują wysokie poziomy temperatur, natomiast sam sprzęt jest wrażliwy na warunki otoczenia, niezbędna jest klimatyzacja precyzyjna spełniająca najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące utrzymania określonych parametrów powietrza. To samo dotyczy miejsc, w których przechowujemy cenne dokumenty czy eksponaty muzealne – niedostateczna kontrolowana wilgotność względna naraża książki i eksponaty nie tylko na przedwczesne starzenie się, ale w skrajnych przypadkach może prowadzić do ich zniszczenia wskutek rozwoju pleśni. Wahania warunków w tego typu pomieszczeniach muszą być jak najszybciej i jak najskuteczniej niwelowane, czemu służy klimatyzacja precyzyjna. Inteligentne systemy kontroli klimatu w pomieszczeniu zapewniają dokładne dopasowanie poziomu temperatury i wilgotności.